Privacyverklaring

Zo gaan wij om jouw privacy

Happy Foils hecht veel waarde aan uw privacy. We verwerken daarom alleen gegevens die we nodig hebben voor onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die we over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. We delen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden met derden. Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van onze website en de daarbij horende dienstverlening van Happy Foils. De ingangsdatum van deze voorwaarden is 01/09/2023. Bij het publiceren van een nieuwe versie vervallen alle voorgaande versies.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens we over u verzamelen, waarvoor we deze gegevens gebruiken en onder welke voorwaarden we deze gegevens eventueel met derden kunnen delen. We leggen ook uit hoe we uw gegevens opslaan, beschermen tegen misbruik en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die u aan ons heeft verstrekt. Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken. De contactgegevens vindt u aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking: Hieronder kunt u lezen hoe we uw gegevens verwerken, waar we deze opslaan, welke beveiligingstechnieken we gebruiken en wie toegang heeft tot de gegevens.

Wij verzamelen de volgende gegevens: Bij een bestelling vragen we uw (bedrijfs)naam, uw e-mailadres en het afleveradres. Indien gewenst een factuuradres, KvK-nummer en BTW-nummer. Deze gegevens gebruiken wij voor het verwerken en opsturen van uw bestelling en om u per e-mail/nieuwsbrief op de hoogte te houden van de nieuwste collecties en ontwikkelingen.

Gegevens die u invult tijdens het plaatsen van een order of het versturen van een bericht worden opgeslagen op de servers van onze verwerker Siteground (hostingpartij).

Webhosting Siteground: Wij maken gebruik van webhosting- en e-maildiensten van Siteground. Siteground verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Ze kunnen wel metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten en hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Siteground zorgt voor een beveiligingsniveau dat past bij de te verwerken gegevens en neemt adequate maatregelen om gegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo wordt bijvoorbeeld standaard gebruikgemaakt van een beveiligde SSL-verbinding.

SSL-Certificaat: De pagina’s in onze webshop waar u uw persoonsgegevens invult, zijn via Siteground beveiligd middels het SSL-certificaat.

Webwinkelsoftware WooCommerce: Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons verstrekt, worden gedeeld met deze partij. WooCommerce heeft toegang tot uw gegevens om ons technische ondersteuning te bieden, en ze zullen uw gegevens nooit voor andere doeleinden gebruiken. Ze zijn verplicht passende beveiligingsmaatregelen te nemen.

E-mail en mailinglijsten MailChimp: Wij versturen onze e-mailnieuwsbrieven via MailChimp. MailChimp zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. U kunt zich altijd afmelden via de ‘unsubscribe’-link onderaan onze e-mails. Uw persoonsgegevens worden beveiligd opgeslagen, en MailChimp gebruikt cookies voor technische informatie, maar geen persoonsgegevens.

Office365: Voor ons zakelijke e-mailverkeer gebruiken we Office365. Deze partij heeft technische en organisatorische maatregelen genomen om uw en onze gegevens te beschermen. Ze hebben geen toegang tot ons postvak, en we behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors Mollie: Voor betalingen in onze webwinkel maken we gebruik van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en betaalgegevens. Ze hebben passende beveiligingsmaatregelen genomen en kunnen gegevens gebruiken om de dienstverlening te verbeteren, met inachtneming van uw privacy.

Beoordelingen WebwinkelKeur: We verzamelen reviews via WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat, geeft u uw naam en e-mailadres op. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat we de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Ze publiceren uw naam ook op hun website en kunnen contact met u opnemen voor toelichting.

Verzenden en logistiek PostNL: Voor het bezorgen van uw bestelling maken we gebruik van PostNL. We delen uw naam en adresgegevens met hen, maar ze gebruiken deze alleen voor de levering. Als ze onderaannemers inschakelen, delen ze uw gegevens ook met hen.

Facturatie en boekhouding: Voor facturatie en boekhouding kunnen we externe verkoopkanalen gebruiken.

Doel van de gegevensverwerking: We gebruiken uw gegevens alleen voor onze dienstverlening en niet voor marketingdoeleinden, tenzij u daar expliciet toestemming voor geeft. We delen uw gegevens met derden alleen om aan administratieve verplichtingen te voldoen.

Automatisch verzamelde gegevens: Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website gebruiken we om onze dienstverlening te verbeteren, maar deze zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek: In bepaalde gevallen kunnen we verplicht worden om uw gegevens te delen in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. We zullen ons binnen de mogelijkheden van de wet daartegen verzetten.

Bewaartermijnen: We bewaren uw gegevens zolang u cliënt bij ons bent en voldoen aan wettelijke termijnen voor facturatiegegevens. Na beëindiging van de cliëntrelatie bewaren we uw gegevens maximaal twee jaar vanaf het laatste contactmoment of transactie.

Uw rechten: U heeft diverse rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, zoals het recht op inzage, rectificatie, beperking, overdraagbaarheid, bezwaar, en het recht om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming. U kunt hierover contact opnemen met onze klantenservice.

Cookies: Onze website plaatst cookies van Google Analytics om bezoekersstatistieken bij te houden en voor advertentiedoeleinden. Meer informatie over deze en andere cookies vindt u op onze Cookies-pagina.

Wijzigingen in het privacybeleid: We behouden het recht ons privacybeleid te wijzigen. De meest recente versie vindt u altijd op onze website. Als dit beleid gevolgen heeft voor eerder verzamelde gegevens, informeren we u per e-mail.

Contactgegevens:

Happy Foils
Nering Bögelweg 33
7418 HJ Deventer, Nederland
T 06 – 238 990 97
E info@happyfoils.nl